میزان توزیع انواع کود در شهرستانهای سیروان و سرابله


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

میزان توزیع انواع کود در شهرستانهای  سیروان و سرابله

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

 آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع  انواع کود سیروان و سرابله  استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی گفت: از ابتدای سالجاری تا 17 دی ماه مقدار 7282 تن و نیم انواع کود بین کشاورزان دو شهرستان  سیروان و سرابله  توزیع شده است.

وی بیان کرد که بیشترین انواع کود توزیع شده از این مقدار 5986 تن مربوط به شهرستان سرابله بوده است.

جمالی افزود: این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.