میزان توزیع انواع کود در شهرستانهای ملکشاهی و بدره


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

میزان توزیع انواع کود در شهرستانهای  ملکشاهی و بدره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

 آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع  انواع کود ملکشاهی و بدره  استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی گفت: از ابتدای سالجاری تا 17 دی ماه مقدار 815 تن و نیم انواع کود بین کشاورزان دو شهرستان  ملکشاهی و بدره  توزیع شده است.

وی بیان کرد که بیشترین انواع کود توزیع شده از این مقدار 539 تن مربوط به شهرستان ملکشاهی بوده است.

جمالی افزود: این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.