بازدید از انبار کارگزاران شهرستان بوکان (21 دی ماه 1400)


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

بازدید از انبار کارگزاران شهرستان بوکان (21 دی ماه 1400)

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

 


آقای علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از پایش کودهای شیمیایی در شهرستان بوکان خبر داد و افزود : به منظور بازدید از انبار ، پایش و نظارت منظم و مستمر بر نحوه توزیع کودهای شیمیایی در سطح استان آذربایجان غربی  و کنترل دستگاه کارت خوان  مربوط به کشاورز کارت بانک کشاورزی در فروشگاه کارگزاران توزیع کودهای شیمیایی، روز سه شنبه بیست و یکم دی ماه  سال 1400  با حضور در شهرستان بوکان از مراکز خدمات و انبار کارگزاران توزیع کودهای شیمیایی بخش خصوصی و تعاونی این شهرستان (6 مورد) بازدید بعمل آوردند .