تدارک و توزیع انواع کودهای شیمیایی به شهرستان تفرش – دیماه 1400


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

تدارک و توزیع  انواع کودهای شیمیایی  به شهرستان تفرش – دیماه 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی ازتدارک و حمل و  توزیع 25 تن انواع  کود های  کشاورزی در دیماه سالجاری   به کارگزاران تحت پوشش شهرستان تفرش  ، خبر داد . 

سید علیرضا موسوی با اعلام این مطلب افزود :کودهای شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزاران  تحت پوشش  ( شرکتهای  تعاونی روستایی  و بخش خصوصی ) در بین کشاورزان منقاضی توزیع شده است .