بستن تفاهم نامه با شرکتهای تامین کننده وتولیدکنندگان داخلی کودهای غیریارانه ای


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

بستن تفاهم نامه  با شرکتهای تامین کننده وتولیدکنندگان داخلی کودهای غیریارانه ای

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

 درجهت حمایت از تولید کنندگان داخلی برای تامین و توزیع انواع کودهای غیریارانه ای ، مجددا"تفاهم نامه ای با صنایع شیمیایی فجر پارسیان درتاریخ 20 دی ماه سال جاری بسته شد. تاکنون با 123 شرکت تامین کننده و تولیدکنندگان داخلی کودهای غیریارانه ای تعداد192 فقره تفاهم نامه با تنوع کودی 974 قلم کود برقرار شده است. لازم بذکر است. هماهنگی های لازم با مدیران محترم << امورحقوقی و قراردادها>> , <<فنی و بهبود کیفیت کود>> همچنین استان حوزه استحفاظی شرکت، بعمل آمده است.