توزیع 10 تن کود کلرور پتاسیم پودری در شهرستان رامیان گلستان


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

توزیع 10 تن کود کلرور پتاسیم پودری در شهرستان رامیان گلستان

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان,از توزیع و تدارک 10 تن  کود کلرور پتاسیم پودری  تا تاریخ 13 آذرسال 1400 خبر داد که  این مقدار توسط 8  کارگزاری در سطح شهرستان توزیع می شود