حمل میزان 104 تن کود اوره از مبدا پتروشیمی رازی به مقصد انبار کارگزاران شهرستان رومشگان در استان لرستان


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

حمل میزان 104 تن کود اوره از مبدا پتروشیمی رازی به مقصد انبار کارگزاران شهرستان رومشگان در استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

 


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان ازحمل میزان 78 تن کود اوره از مبدا پتروشیمی رازی درتاریخ 21 دی ماه  1400 به مقصد انبار کارگزاران شهرستان رومشگان در استان لرستان خبرداد.

مهندس کامران ماسوری با اعلام این مطلب افزود:کودهای شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان ازطریق کارگزاران توزیع تحت نظارت این شرکت در بین کشاورزان متقاضی در سطح این شهرستان توزیع خواهد شد.