توزیع 10 تن کود کلرور پتاسیم پودری در شهرستان گرگان گلستان


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

توزیع 10 تن کود کلرور پتاسیم پودری در شهرستان گرگان گلستان

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان,از توزیع و تدارک 10 تن  کود کلرور پتاسیم پودری  تا تاریخ 13 آذر  سال 1400 خبر داد که  این مقدار توسط 16  کارگزاری در سطح شهرستان توزیع می شود