توزیع 115 تن کود کلرور پتاسیم پودری در گلستان


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

توزیع 115 تن کود کلرور پتاسیم پودری در گلستان

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان,از توزیع و تدارک 115 تن  کود کلرور پتاسیم پودری  تا تاریخ 13 آذر  سال 1400 خبر داد که  این مقدار توسط 125  کارگزاری در سطح شهرستان های استان توزیع می شود