تامین 2500 تن کود اوره شهرستان شاهین شهر و میمه


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

تامین 2500 تن کود اوره شهرستان شاهین شهر و میمه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهانمدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان توانسته ایم در نه ماهه 1400 میزان 2500 تن کود های ازته مصرفی بهره برداران کشاورزی استان اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه را توزیع نموده ایم