تامین کود فسفاته شهرستان شاهین شهر و میمه


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

تامین کود فسفاته شهرستان شاهین شهر و میمه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان اقای فریدون صفایی از تامین و توزیع30 تن کود سوپر فسفات تریپل در شهرستان شاهین شهر و میمه خبر داد کودهای شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از طریق کارگزاران توزیع تحت پوشش در بین بهره برداران شهرستان توزیع شده است