بازدید و سرکشی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از سایت بذر استان گیلان


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

بازدید و سرکشی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از سایت بذر استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان  به همراه حسابدار امین اموال و مسئول انبار بذر از سایت بذر برنج  که در مورد نحوه ثبت گواهی بذر، و زدن لیبل توسط نماینده ثبت گواهی بذر و نهال و چیدمان در روز دوشنبه مورخ 20 دی ماه 1400 خبر داد.