بازدید از دستگاه تراکتور گلدونی در سایت بذر استان گیلان


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

بازدید از دستگاه تراکتور گلدونی در  سایت بذر استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان در بازدید از انبار بذر و اقدام برای تعمییر و بازسازی دستگاه تراکتور گلدونی در سایت بذر استان با حضور کارشناس مسئول آماده سازی،مسئول حسابداری امین اموال و مسئول انبار بذر  در روز دو شنبه مورخ 22 دی ماه 1400 خبر داد