میزان توزیع انواع کود در شهرستانهای ایلام و بدره


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

میزان توزیع انواع کود در شهرستانهای  ایلام و بدره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع  انواع کود ایلام و بدره  استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی گفت: از ابتدای سالجاری تا 17 دی ماه مقدار 1087 تن و نیم انواع کود بین کشاورزان دو شهرستان  ایلام و بدره  توزیع شده است.

وی بیان کرد که بیشترین انواع کود توزیع شده از این مقدار 811 تن مربوط به شهرستان ایلام بوده است.

جمالی افزود: این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.