میزان توزیع انواع کود در شهرستانهای مهران و بدره


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

میزان توزیع انواع کود در شهرستانهای  مهران و بدره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع  انواع کود مهران و بدره  استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی گفت: از ابتدای سالجاری تا 17 دی ماه مقدار 3866 تن و نیم انواع کود بین کشاورزان دو شهرستان  مهران و بدره  توزیع شده است.

وی بیان کرد که بیشترین انواع کود توزیع شده از این مقدار 3590 تن مربوط به شهرستان مهران بوده است.

جمالی افزود: این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.