تأمین و حمل کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان اردبیل


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

تأمین و حمل کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهرمهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر اعلام کرد: میزان ۲۵ تن کود شیمیایی اوره تولیدی شرکت پتروشیمی پردیس، از مبدا عسلویه به کارگزاران استان اردبیل در مورخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰ حمل گردید.