میزان توزیع کود اوره در شهرستانهای آبدانان و دهلران


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

میزان توزیع کود اوره در شهرستانهای آبدانان و دهلران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

 آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود اوره آبدانان و دهلران استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی گفت: از ابتدای سالجاری تا 17 دی ماه مقدار 19766 تن کود اوره بین کشاورزان دو شهرستان آبدانان و دهلران توزیع شده است.

وی بیان کرد که بیشترین کود اوره توزیع شده از این مقدار 17365 تن مربوط به شهرستان دهلران بوده است.

جمالی افزود: این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.