تأمین و حمل کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان لرستان


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

تأمین و حمل کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهرمهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر اعلام کرد: میزان ۵۰ تن کود شیمیایی اوره تولیدی شرکت پتروشیمی پردیس، از مبدا عسلویه به کارگزاران استان لرستان در مورخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰ حمل گردید.