حمل کود شیمیایی به مقصد انبار کارگزاران استان اردبیل


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

حمل کود شیمیایی به مقصد انبار کارگزاران استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس اعلام نمود:

با توجه به اینکه تدارک و تأمین نهاده های کشاورزی و بخصوص کودهای شیمیائی پر مصرف یکی از فعالیت های مهم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی می باشد، و به منظور تأمین کود شیمیائی مورد نیاز بخش کشاورزی استان اردبیل در تاریخ 21 دی ماه مقدار 25 تن کود اوره کشاورزی به مقصد کارگزاران استان مذکور بارگیری و ارسال گردید.

وی افزود: کاشت و برداشت محصولات کشاورزی منجر به تخلیه خاک از عناصر پرشمار گردیده و مصرف کودهای شیمیائی، در تأمین مواد غذایی موردنیاز گیاه بسیار سودمند خواهد بود.