میزان توزیع کود اوره در شهرستانهای آبدانان و مهران


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

میزان توزیع کود اوره در شهرستانهای آبدانان و مهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

 آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود اوره آبدانان و مهران استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی گفت: از ابتدای سالجاری تا 17 دی ماه مقدار 5720 تن کود اوره بین کشاورزان دو شهرستان آبدانان و مهران توزیع شده است.

وی بیان کرد که بیشترین کود اوره توزیع شده از این مقدار 3319 تن مربوط به شهرستان مهران بوده است.

جمالی افزود: این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.