میزان توزیع کود سوپر فسفات تریپل در شهرستانهای آبدانان و دهلران


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

میزان توزیع کود سوپر فسفات تریپل در شهرستانهای آبدانان و دهلران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

 آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود سوپر فسفات تریپل آبدانان و دهلران استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی گفت: از ابتدای سالجاری تا 17 دی ماه مقدار 892 تن و نیم کود سوپر فسفات تریپل بین کشاورزان دو شهرستان آبدانان و دهلران توزیع شده است.

وی بیان کرد که بیشترین کود سوپر فسفات تریپل توزیع شده از این مقدار 847 تن و نیم مربوط به شهرستان دهلران بوده است.

جمالی افزود: این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.