تأمین و ارسال کود شیمیایی اوره به مقصد انبار کارگزاران استان اصفهان


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

تأمین و ارسال کود شیمیایی اوره به مقصد انبار کارگزاران استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان کرد:

در تاریخ 21 دی ماه سال 1400 مقدار 30 تن کود شیمیائی اوره به مقصد انبار کارگزاران استان اصفهان بارگیری و حمل گردید.

وی افزود: مصرف بهینه و به هنگام کودهای شیمیائی نقش بسیار موثری در افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی دارد.

ابراهیمی زاده ابراز کرد: کود اوره از رایج ترین و مهمترین منابع تأمین ازت موردنیاز گیاه می باشد.