برگزاری جلسه ستاد کود در زنجان


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

برگزاری جلسه ستاد کود در زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛روز گذشته جلسه ستاد کود با حضور مسئول بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ، مدیران و کارشناسان مربوطه در سالن جلسات جهاد کشاورزی زنجان برگزار شد . در این جلسه در خصوص رفع مشکلات سامانه حواله الکترونیکی ، تخصیص کود مورد نیاز شهرستان ها  و اعطای عاملیت جدید به شهرستان های طارم و ابهر تبادل نظر شد .