حمل کود اوره از پتروشیمی لردگان به استان زنجان


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

حمل کود اوره از پتروشیمی لردگان به استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از حمل 50368 کیلوگرم کود اوره از مبدأ پتروشیمی لردگان در 20 دی ماه به مقصد استان زنجان خبر داد .