ارسال انواع کود شیمیایی به شرکت تعاونی روستایی گیلانکشه


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

ارسال انواع کود شیمیایی به شرکت تعاونی روستایی گیلانکشه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 30 تن انواع کود شیمیایی به شرکت تعاونی روستایی گیلانکشه خبر داد .

وی در ادامه افزود : کود ارسالی به کارگزاری مذکور ، شامل 10 تن کود اوره ، 10 تن کود سوپر فسفات تریپل و 10 تن کود سولفات پتاسیم می باشد .