تأمین و حمل انواع کود شیمیایی به شهر تنگ ارم شهرستان دشتستان


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

تأمین و حمل انواع کود شیمیایی به شهر   تنگ ارم شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهرمهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر گفت: میزان ۱۸ تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل و ۵ تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم از مبدا انبارهای سازمانی این شرکت به مقصد انبار کارگزاری بخش خصوصی ( حسین بوستانی) شهر تنگ ارم شهرستان دشتستان در مورخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰ حمل گردید. مهندس رضائی در ادامه افزود: کودهای ارسالی با هماهنگی معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی به این شهرستان ارسال شد و توسط کارگزاری منطقه با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان توزیع می گردد.