ارسال کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل به کارگزاری های استان زنجان


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

 ارسال کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل به کارگزاری های استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 11 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل در 21 دی ماه به کارگزاری های استان زنجان خبر داد . 5 تن از کود فوق از طریق کار گزاری آقای آیت اله کابلی در شهرستان زنجان و 6 تن دیگر توسط کارگزاری آقای رضا قربانی در شهرستان سلطانیه توزیع خواهد شد .