حمل کود اوره از بندر امام به استان زنجان


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

حمل کود اوره از بندر امام به استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از حمل 25000 کیلوگرم کود اوره از مبدأ بندر امام در تاریخ 20 دی ماه به مقصد استان زنجان خبر داد .