درصد تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان نیشابور، استان خراسان رضوی


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

درصد تامین و توزیع کود شیمیایی به شهرستان نیشابور، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضویحسین عطایی سلامی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این استان :

از ابتدای  سال  1400 تا کنون میزان 67 درصد کود شیمیایی به شهرستان نیشابور حمل گردیده است و توسط کارگزاران تحت پوشش این ( شرکت ) و با نظارت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در بین کشاورزان متقاضی با توجه به سهمیه ابلاغی توزیع گردیده است.