بازدید از مزارع تولید بذر حجت آباد


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

بازدید از مزارع تولید بذر حجت آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 صبح روز گذشته سه شنبه (21 دی) معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به همراه نماینده مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال از مزارع تولید بذر جو شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران در روستای حجت آباد شهرستان سربیشه بازدید کردند.