حمل کود اوره از پتروشیمی شیراز به استان زنجان


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

حمل کود اوره از پتروشیمی شیراز به استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از حمل 25 تن کود اوره از مبدأ پتروشیمی شیراز در 20 دی ماه به مقصد استان زنجان خبر داد .