تامین و توزیع کود سوپر فسفات شهرستان بیرجند در آذر ماه


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

تامین و توزیع کود سوپر فسفات شهرستان بیرجند در آذر ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 مهدی نوفرستی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از تامین و توزیع 14  تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل برای کارگزاران تحت پوشش شرکت در شهرستان بیرجند در آذر ماه خبر داد.