تدارک انواع کود در شهرستان طبس


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

تدارک انواع کود در شهرستان طبس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 مهدی نوفرستی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از تامین و توزیع 90 تن انواع کود در شهرستان طبس در آذر ماه سال جاری خبر داد.