سهم شهرستان بشرویه از توزیع کود سولفات پتاسیم


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

سهم شهرستان بشرویه از توزیع کود سولفات پتاسیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی

 مهدی نوفرستی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در آذر ماه مقدار 60 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم در شهرستان بشرویه از طریق کارگزاران تحت پوشش توزیع شده است.