ارسال کود شیمیایی اوره به کارگزاری آقای آیت اله کابلی


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

ارسال کود شیمیایی اوره به کارگزاری آقای آیت اله کابلی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 108 تن کود شیمیایی اوره به کارگزاری آقای آیت اله کابلی در 21 دی ماه خبر داد . کود مذکور در میان کشاورزان توزیع خواهد شد .