سهم کود اوره کارگزاری اتحاد در نه ماهه


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

سهم کود اوره کارگزاری اتحاد در نه ماهه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در نه ماه ابتدای سال مقدار 50 تن کود شیمیایی اوره توسط کارگزاری عشایری اتحاد در شهرستان درمیان تامین و بین کشاورزان متقاضی توزیع شده است.