ارسال کود شیمیایی اوره به شهرستان ابهر


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

ارسال کود شیمیایی اوره به شهرستان ابهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 153 تن کود شیمیایی اوره به شهرستان ابهر خبر داد .

وی با اعلام این مطلب افزود : 52 تن از کود اوره از طریق شرکت وحدت دولت آباد و 101 تن دیگر توسط شرکت تعاونی روستایی صائین قلعه در میان کشاورزان توزیع خواهد شد.