ارسال کود شیمیایی اوره به شهرستان طارم


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

ارسال کود شیمیایی اوره به شهرستان طارم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 60 تن کود شیمیایی اوره به شهرستان طارم خبر داد .

وی با اعلام این مطلب افزود : کود مذکور از طریق تعاونی روستایی گیلانکشه ، تعاونی روستایی آببر و کارگزاری آقای محمد رضا محمدی در میان کشاورزان توزیع خواهد شد .