ارسال کود شیمیایی اوره به شرکت تعاونی روستایی تسکین


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

ارسال کود شیمیایی اوره به شرکت تعاونی روستایی تسکین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 20 تن کود شیمیایی اوره در 21 دی ماه به شرکت تعاونی روستایی تسکین خبر داد .