میزان توزیع کود فسفات 13% در شهرستانهای آبدانان و دره شهر


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

میزان توزیع کود فسفات 13% در شهرستانهای آبدانان و دره شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود فسفات 13% آبدانان و دره شهر استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی گفت: از ابتدای سالجاری تا 17 دی ماه مقدار 81 تن و نیم کود فسفات 13% بین کشاورزان دو شهرستان آبدانان و دره شهر توزیع شده است.

وی بیان کرد که بیشترین کود فسفات 13% توزیع شده از این مقدار 51 تن و نیم مربوط به شهرستان دره شهر بوده است.

جمالی افزود: این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.