برگزاری اولین وبینار هفتگی حوزه بازرگانی


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

برگزاری اولین وبینار هفتگی حوزه بازرگانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از برگزاری اولین وبینار هفتگی حوزه بازرگانی با حضور مهندس علیزاده عضو هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی و مدیران استان ها خبر داد . در این جلسه در خصوص جذب صد در صدی اوره توسط استان ها تا پایان سال بحث و تبادل نظر شد .