پانزدهمین جلسه بررسی پیشرفت طرح جهش تولید دیمزارهای استان زنجان


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

پانزدهمین جلسه بررسی پیشرفت طرح جهش تولید دیمزارهای استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛پانزدهمین جلسه بررسی پیشرفت طرح جهش تولید دیمزارهای استان زنجان با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، ناظر ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، معاونتهای امور برنامه ریزی و اقتصادی ، تولیدات گیاهی، مدیران ستادی، شهرستانی و سایر کارشناسان ، در مورخه 21 دی ماه در سالن جلسات جهاد کشاورزی برگزار شد. در این جلسه آقای ادیبان از تامین 95درصدی کود اوره استان خبر داد .