میزان توزیع کود فسفات 13% در شهرستانهای آبدانان و سرابله


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

میزان توزیع کود فسفات 13% در شهرستانهای آبدانان و سرابله

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود فسفات 13% آبدانان و سرابله استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی گفت: از ابتدای سالجاری تا 17 دی ماه مقدار 57 تن و نیم کود فسفات 13% بین کشاورزان دو شهرستان آبدانان و سرابله توزیع شده است.

وی بیان کرد که بیشترین کود فسفات 13% توزیع شده از این مقدار 30 تن مربوط به شهرستان آبدانان بوده است.

جمالی افزود: این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.