حمل کود اوره از پتروشیمی کرمانشاه به استان زنجان


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

حمل کود اوره از پتروشیمی کرمانشاه به استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از حمل 24970 کیلوگرم کود اوره از مبدأ پتروشیمی کرمانشاه در روز 21 دی ماه به مقصد استان زنجان خبر داد .