میزان توزیع کود اوره در شهرستانهای ایوان و دره شهر


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

میزان توزیع کود اوره در شهرستانهای ایوان و دره شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود اوره ایوان و دره شهر استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی گفت: از ابتدای سالجاری تا 17 دی ماه مقدار 3457 تن کود اوره بین کشاورزان دو شهرستان ایوان و دره شهر توزیع شده است.

وی بیان کرد که بیشترین کود اوره توزیع شده از این مقدار 2802 تن مربوط به شهرستان دره شهر بوده است.

جمالی افزود: این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.