میزان توزیع کود اوره در شهرستانهای ایوان و سیروان


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

میزان توزیع کود اوره در شهرستانهای ایوان و سیروان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

 آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود اوره ایوان و سیروان استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی گفت: از ابتدای سالجاری تا 17 دی ماه مقدار 1910 تن کود اوره بین کشاورزان دو شهرستان ایوان و سیروان توزیع شده است.

وی بیان کرد که بیشترین کود اوره توزیع شده از این مقدار 1255 تن مربوط به شهرستان سیروان بوده است.

جمالی افزود: این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.