تامین و توزیع 20 تن کود شیمیایی کلرور پتاسیم پودری در شهرستان نهاوند


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۴۰۰

تامین و توزیع 20 تن کود شیمیایی کلرور پتاسیم پودری در شهرستان نهاوند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان اعلام کرد: مقدار 20 تن کود  شیمیایی کلرور پتاسیم پودری  از مبداء انبار مرکزی شرکت، در تاریخ 20 دی ماه سالجاری جهت بهره برداران شهرستان نهاوند تامین و از طریق کارگزاری تعاونی تولید شیراوند در اختیار کشاورزان منطقه قرار می گیرد.