تأمین و حمل کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان خوزستان


تاریخ ارسال :

۲۹ دي ۱۴۰۰

تأمین و حمل کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهرمهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر اعلام کرد: میزان ۳۹۶ تن کود شیمیایی اوره تولیدی شرکت پتروشیمی پردیس، از مبدا عسلویه به کارگزاران استان خوزستان در مورخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ حمل گردید.