حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی شهرستان هویزه خوزستان


تاریخ ارسال :

۲۹ دي ۱۴۰۰

حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی شهرستان هویزه خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 سیف اله طاهری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان اعلام کرد تا تاریخ 1400/10/28 تعداد 1413 حواله الکترونیکی معادل 3103 تن انواع کودهای شیمیایی جهت کشت‌های پائیزه از طریق سامانه کنترل و پایش مواد کودی توسط مراکز جهاد کشاورزی در شهرستان هویزه صادر گردید که هم اکنون توسط کارگزاران شهرستان در حال توزیع بین کشاورزان می‌باشند.