تأمین و توزیع 586 تن کود اوره برای بخش کشاورزی شهرستان فیروزآباد استان فارس


تاریخ ارسال :

۷ بهمن ۱۴۰۰

تأمین و توزیع 586 تن کود اوره برای بخش کشاورزی شهرستان فیروزآباد استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع 586 تن کود اوره کشاورزی در شهرستان فیروزآباد استان فارس در دی ماه سال جاری خبر داد.

مدیر شعبه با اعلام خبر فوق افزود: کودهای شیمیائی به منظور افزایش میزان محصول، ارتقاء کیفیت محصول تولیدی و یا بهبهود کیفیت خاک مورد استفاده قرار می گیرند.

حمید ابراهیمی زاده ابراز کرد: کودهای توزیعی مذکور توسط کارگزاران مستقر در آن شهرستان به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی تحویل گردید.